Політика закупівель

Beschaffungspolitik

Ринковий успіх нашої продукції тісно пов`язаний із її якістю та з нашими прагненнями задовольнити вимоги наших клієнтів до якості, що постійно зростають. Із посиленням конкуренції на національному та міжнародному ринках, якість стає все важливішим фактором.

У контексті нашої політики закупівель та у відповідності до девізу компанії «Immer besser» («Завжди — краще») ми зацікавлені у співробітництві з постачальниками, які розділяють наш підхід до забезпечення якості і прагнуть мати ділові відносини з компанією-міжнародним виробником побутової техніки.

Ми відчуваємо особливу відповідальність не тільки перед нашими співробітниками та клієнтами, але й перед постачальниками та суспільством. Відносини з нашими постачальниками мають бути надійними, постійними та зорієнтованими на надання важливих та необхідних послуг.

Передумови до цього — створена у відповідності до стандарту DIN ISO 9000 (та наступними) система якості, екологічно свідома діяльність відповідно до стандарту EN ISO 14001, своєчасне та гнучке задоволення наших вимог, а також прагнення до впровадження технічних інновацій та співробітництва у розробці технічних рішень.

Як соціально відповідальна, етична і надійна компанія, у роботі з постачальниками Mieleвикористовує комплексний підхід, діє у відповідності до міжнародного стандарту соціальної відповідальності SA 8000 (http://www.sa-intl.org) та очікує від постачальників того ж самого. Стандарт базується на багатьох існуючих міжнародних нормах у галузі прав людини, у тому числі на основних угодах Міжнародної організації праці (ILO), загальній Декларації прав людини та конвенції Організації об`єднаних націй про права дитини.